Saldırganların güvenliği devre dışı bırakmasına ve çekirdek düzeyinde ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanıyan kusurlar, Amazon WorkSpaces’i ve Ethernet üzerinden USB kullanan diğer bulut hizmetlerini etkiler.#AWS #Eltima #SDKdaki #Kusurlardan #Etkilenen #Bulut #Hizmeti #Arasında