Dezenfektan ürünlerine olan talepteki artışın, küresel ticaretin genişlemesi için temel itici güç olarak çalışması bekleniyor. dezenfektan mendil pazarı. Son yıllarda oyuncular, ev temizliği amaçlı dokunmamış mendil ve kuru mendil talebinde artış gözlemliyorlar. Ayrıca sağlık ortamlarında ve kişisel hijyen için ıslak mendil kullanımı artmaktadır.

Dezenfektan mendiller, bakteri, virüs ve çeşitli zararlı mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için kullanılan özel amaçlı mendilleri ifade eder. Dezenfektan mendillerin üretiminde genellikle termoplastik lifler ve selülozik lifler gibi tekstil malzemeleri kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, kişisel bakım mendilleri (kadın mendilleri, bebek bakım mendilleri, yüz bakım mendilleri, dönem bakım mendilleri, el dezenfektan mendilleri ve normal mendiller), ev veya ev bakım mendilleri (tuvalet mendilleri, mutfak temizleme mendilleri) gibi geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapabilir. mendiller, yüzey/zemin temizlik bezleri, antibakteriyel mendiller ve mobilya temizlik bezleri) ve tıbbi mendiller ve evcil hayvan mendilleri. Üreticiler, tek kullanımlık mendil talebinde kayda değer bir büyüme yaşıyor.

Şu anda, mendiller biyolojik olarak parçalanamayan ve biyolojik olarak parçalanabilen olmak üzere iki kategoride mevcuttur. İnsanların çevre konularındaki bilgilerinin artmasıyla, bu tüketici tabanı sürdürülebilir ürünler arıyor. Sonuç olarak, biyolojik olarak parçalanabilen dezenfektan mendilleri kullanmaya yönelik tüketici eğiliminde kayda değer bir büyüme var. Bu faktör, oyuncuları kullanıcı gereksinimlerine göre mendil geliştirmeye itiyor.
Transparency Market Research (TMR) tarafından hazırlanan bir araştırma raporu, küresel dezenfektan mendil pazarının 2030 yılına kadar 16,7 Milyar ABD Dolarını aşacağını öngörüyor.

Dezenfektan Mendil Pazarı hakkında kapsamlı bilgi edinmek için bir örnek isteyin

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=70359

Oyuncular, Pazar İhtiyaçlarına Göre Ürünler Geliştirmek İçin Ar-Ge’ye Başlıyor

Küresel dezenfektan mendil pazarındaki şirketler, yüksek temaslı yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayabilecek ürünler yaratmak için Ar-Ge faaliyetlerine artan bir şekilde odaklanıyor. Ayrıca, birçok işletme çeşitli gelişmiş ürünlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Buradaki bir örnek, Bioclean tarafından geliştirilen bir teknolojidir. Firma, antimikrobiyal direnç sunan ve mikrop hücrelerinin hızla öldürülmesine yardımcı olan rep-L® adlı yeni bitki bazlı teknolojinin kullanımı için ivme kazanıyor. Bu tür yeniliklerin, önümüzdeki yıllarda küresel dezenfektan mendil pazarının genişlemesiyle iyiye işaret etmesi bekleniyor.

Küresel dezenfektan mendil pazarındaki lider oyunculardan bazıları CleanWell, LLC, Claire Manufacturing, Dreumex USA Inc., Colgate-Palmolive Company, Parker Laboratories, Inc., KCWW, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, The Clorox Company ve Seventh’dir. Nesil A.Ş.

COVID-19 pandemisinin başlaması, halkın elleri ve aynı zamanda yüksek temas yüzeylerini temiz ve enfeksiyonsuz tutma konusunda daha dikkatli olmasına neden oldu. Sonuç olarak, bakteri, mantar ve virüsü bir dakika veya daha kısa sürede yok edebilen ve böylece yüzeylerin korunmasına yardımcı olan dezenfektan mendiller gibi ürünlere olan talepte artış var. Bu trendi göz önünde bulundurarak dezenfektan mendil pazarındaki oyuncular, mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerini artırıyor.

COVID-19 Pandemi Yakıtları Pazarındaki Genişleme Ortasında EPA Onaylı Dezenfektan Mendillere Talepte Artış

Şirketler, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylanan en son dezenfektan mendillerin kullanımını teşvik etmek için farklı pazarlama stratejileri kullanıyor. Pazarlama sırasında en önemli odak noktalarından biri, bu ürünlerin koronavirüs patojenlerini dezenfekte etme ve temizleme yeteneğidir. Bu tür yenilikçi ürünler ve pazarlama stratejileri, küresel dezenfektan mendil pazarında önemli iş fırsatları getiriyor.

Asya Pasifik: Dezenfektan Mendilde Şirketler için Karlı Bölge Pazar

Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika, küresel dezenfektan mendil pazarında şirketler için önemli iş fırsatları sunan önde gelen bölgelerden bazılarıdır. Tüm bölgeler arasında, bölgedeki birçok gelişmekte olan ekonominin ve yoğun nüfuslu ülkenin varlığı nedeniyle, oyuncuların Asya Pasifik’te karlı umutlar elde edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, araştırma turizm endüstrisinin varlığının bölgesel pazarın gelişmesinde kilit rol oynaması muhtemeldir.

Hakkımızda

Şeffaflık Pazar Araştırması, küresel iş bilgileri raporları ve hizmetleri sağlayan küresel bir pazar istihbarat şirketidir. Nicel tahmin ve trend analizinden oluşan özel karışımımız, binlerce karar vericiye ileriye dönük öngörüler sağlar. Deneyimli Analistler, Araştırmacılar ve Danışmanlardan oluşan ekibimiz, bilgileri toplamak ve analiz etmek için özel veri kaynaklarını ve çeşitli araçları ve teknikleri kullanır.

Veri havuzumuz, her zaman en son trendleri ve bilgileri yansıtacak şekilde, araştırma uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından sürekli olarak güncellenmekte ve revize edilmektedir. Geniş bir araştırma ve analiz kabiliyetine sahip olan Şeffaflık Piyasası Araştırması, iş raporları için ayırt edici veri setleri ve araştırma materyalleri geliştirmede titiz birincil ve ikincil araştırma teknikleri kullanır.


#Dezenfektan #Mendil #Pazarı #Oyuncular #Yüzeyleri #Mikroplardan #Koruyacak #Ürünler #Geliştirmeye #Odaklanıyor #Eyaletler #TMR #Çalışması