Güneş sistemimizin uzak noktalarında devasa bir “süper-Dünya”nın gizlenip gizlenmediği konusunda devam eden bir tartışma var – ancak bunu neredeyse 40 yıl önce gözlemlemiş olabiliriz.

Uzay


15 Kasım 2021

Planet 9 adayının konumuna odaklanan bir harita

Dokuzuncu Gezegen adayının konumuna odaklanan bir harita (kırmızı ve yeşil)

Schlegel, Finkbeiner ve Davis (1998)

Dış güneş sistemindeki devasa bir gezegene dair kanıt bulundu; bu, gökbilimcilerin uzun süredir aradığı, bulunması zor Gezegen Dokuz olabilir.

Gezegen Dokuz, güneş sistemimizin dış sınırlarında, Neptün’ün çok ötesinde yörüngede dönen varsayımsal bir dünyadır. Dış güneş sistemindeki bazı nesnelerin kütleçekimsel kümelenmesi, böyle bir dünyanın, bizim gezegenimizden en az beş kat daha büyük bir süper Dünya’nın varlığına işaret ediyor, ancak buna dair somut bir kanıt yok…#Gezegen #Dokuz #Esrarengiz #dünya #1980lerde #teleskopla #görülmüş #olabilir