Değere dayalı sağlık hizmetinin savunucuları, tahmine dayalı analitik ve altta yatan AI algoritmalarının yetenekleri üzerine bahislerini artırıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl, süreklilik boyunca sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmede klinik tahmin modellerini faydalı hale getirmek için çok sayıda çalışmaya tanık oldu. Bir yanda klinik karar verme sürecini zenginleştirmede, diğer yanda sağlık hizmeti sağlayıcılarının iş alt çizgisini zenginleştirmede sağlık hizmeti öngörücü algoritmalarının performansını çevreleyen iyimserlik.

Hastanelerin operasyonel yönetimindeki büyük kazanımlar, risk altındaki hasta gruplarının yönetimindeki etkinlik veya nüfus sağlığı modellerinde kullanım olsun, sağlık hizmeti analitiği pazarındaki çözüm sağlayıcılar artan canlılığa tanık oluyor.

Sağlık Ekosistemini Zenginleştirmek İçin Çözümleri Hızla Benimseyen Kuruluşlar

Sağlık hizmetleri tahminine dayalı analitiğin kullanım durumları, tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde genişledi. NS sağlık tahminine dayalı analitik pazarı yoğun bakım ünitelerinde ve genel koğuşlardaki hastaları izlemek için sağlık bakımı tahminine dayalı analitiklerin artan uygulamasından büyüme ivmesi kazanmıştır. Hastaneler, çözümleri birden fazla şekilde hararetle dağıtıyor. Sağlayıcılar, taburcu edilip eve gönderildikten sonra risk altındaki hastaların bakımını planlamak için sağlık hizmetleri tahmine dayalı analitik pazarındaki çözümlerden yararlanıyor. Tahmine dayalı analitikteki prognostik modellerin kanser hastalarının yönetiminde test edildiği başka bir alan. Analitik, onkolojide daha iyi uzun vadeli sağlık izleme vaat ediyor. Bir örnek, yumurtalık kanserini teşhis etmek için biyobelirteç tabanlı algoritma talebidir.

Analitikler karar verme yeteneklerini artırma eğiliminde olduğundan, yalnızca sağlayıcılar değil, bakıcılar da kazançlar elde ediyor. Olumsuz olayların sıklığını azaltmak için sağlık hizmeti sağlayıcıları ve bakıcılar tarafından otomatik erken uyarı puanlamasının benimsenmesi buna bir örnektir. Tahmine dayalı algoritmaların ortaya çıkarabileceği analitik, çıtayı daha da yükseltmeye devam ediyor. Açıkça, birkaç hastanenin kardiyovasküler riskleri olan hastaları yönetmede yardımcı olduğu bulunmuştur. 30 günlük hastane yeniden yatışlarından kaçınmada kullanımında başka bir somut fayda bulundu.

Sağlık Hizmetleri Öngörüye Dayalı Analitik Pazar Raporu için Broşür İsteyin

Sağlık Hizmetleri Öngörülü Analitik Pazarı Yaşlı Bakımı ve Akut Bakımda Ufku Genişletiyor

AI ve IoT’de atılan adımlar, sağlık tahminine dayalı analitik pazarının beklentilerine daha fazla katkıda bulunuyor. Giyilebilir sağlık hizmetlerinden elde edilen verilerin klinik potansiyeli, büyük potansiyelin büyüyen kanıtıdır. Küresel olarak sağlık hizmeti sağlayıcıları, yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirme yeteneklerinden yararlanmaktadır. Sağlık hizmeti öngörücü analitiği, gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın klinik müdahalelere dönüştükçe, akut bakımve rehabilitasyon, sağlık tahminine dayalı analitik pazarındaki oyuncular için bahsi daha da yükseltti.

Sağlık hizmetleri tahmine dayalı analitik pazarındaki oyuncular, klinik ortamlardaki tekliflerinin geniş kapsamının yanı sıra, maliyet sonuçlarını artırmak için tahmine dayalı analitiklerin faydalarına tanık oluyorlar. İdari personel ve hastane tesisi yöneticileri, ekipman bakımında faydalı olacak tahmine dayalı analitik çözümler buldu.

Artan kanıta dayalı klinik uygulama eğilimi, sağlık hizmetleri tahminine dayalı analitik pazarında ivme kazandırmaya devam edecek. Gelecek vaat eden fırsatlara sahip bir başka alan, prognostik analitikten ve büyük verilerden yararlanan işletmelerdir. kişiselleştirilmiş ilaç.

Sağlık hizmetleri tahminine dayalı analitiğin nüfus sağlığındaki rolü, büyük pazar olanaklarına sahip başka bir alandır. Temel olarak gelişmekte olan ekonomilerdeki değişen gelirler ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle değişen demografi, nüfus sağlığı yönetimini teknoloji şirketleri için keşfedilecek ilginç bir alan haline getirdi. Örneğin, aktüeryal matematiksel modelleme, dünya çapında yaşlı popülasyonlar için hasta bakım standardını yükseltmek için EHR verileriyle birleştirildiğinde kullanılmaktadır.

TMR, müşterilerin sendikasyon çözümlerinin yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaç duydukları iş senaryoları hakkında bilgi almalarına, özel araştırma raporu talep etmelerine yardımcı olan özel pazar araştırma hizmetleri sunar.

Potansiyel Teknolojik ve Düzenleyici Zorluklar Devam Ediyor

Sağlık hizmetleri tahminine dayalı analitiklerin sahip olduğu derin potansiyele rağmen, pazarın büyüme dinamikleri bazı potansiyel darboğazlarla doludur. Düzenlemelerin net olmaması ve endüstri standartlarının olmaması, sağlık ekosistemindeki oyuncular tarafından ele alınması gereken göze çarpan eksikliklerden bazılarıdır. Algoritma performansı ve güvenilirliği, sağlık tahminine dayalı analitik pazarındaki yazılım sağlayıcıları için endişe verici şeyler olarak ortaya çıkmıştır. Güvenilirliği zenginleştirmenin bir yolu, bağımsız dış doğrulama oluşturmak ve standartları kamuya açık hale getirmektir. Artan yüksek değerli kullanım durumları, sağlık hizmetleri tahminine dayalı analitik pazarının adımlarındaki temel zorlukları ele almasına yardımcı olacaktır.


#Sağlık #Hizmetlerinde #Öngörüye #Dayalı #Analitik #Pazardaki #Talebi #Karşılayan #Teknoloji #Şirketleri #Bakım #Sunum #Sürekliliğini #Keskin #Bir #Şekilde #Genişletiyor