İşyerinde daha az kendine güvenen insanlar, daha iyi kişilerarası becerilere sahip olarak derecelendirildi, bu da sahtekarlık sendromunun iyi tarafları olabileceğini düşündürdü.

insanlar


14 Kasım 2021

Yeni Bilim Adamı Varsayılan Resmi

Kendilerinden daha fazla şüphe duyan kişiler, amirleri tarafından daha iyi kişilerarası becerilere sahip olarak derecelendirildi.

SFIO CRACHO/Shutterstock

Yeni araştırmalara göre, işleri için yetersiz hisseden “sahtekar sendromlu” insanlar, daha iyi çalışanlar yapma eğilimindeler çünkü bunu telafi etmek için sempatik, empatik ve işbirlikçi olmaya çabalıyorlar.

Sahtekarlık sendromu terimi, 1978 yılında ünlü kariyerleri olan kadınları inceleyen iki psikolog tarafından ortaya atıldı. Bu kadınlar hala “gerçekten parlak olmadıklarına” inanıyorlardı ve seçkin konumlarına şans ya da yanılma yoluyla yükseldiklerini düşünüyorlardı.

Bu sahtekar düşüncelerin o zamandan beri…#Sahtekarlık #sendromu #Kendilerinden #şüphe #duyan #işçiler #işlerinde #daha #iyi #olabilir