Üretim endüstrisinde mikro işleme ve hassas kesimin merkez sahneyi almasıyla, su jeti kesim makinesi sarf malzemeleri pazarının büyümesini durduracak hiçbir şey yoktur. Son kullanıcılar, kullanımının sağladığı fizibilite nedeniyle aşındırıcı su jeti ile kesmeyi tercih etmektedir.

Su Jeti Kesim Makinesi Sarf Malzemeleri Pazarı Kendini Nasıl Dağıtıyor?

NS su jeti kesim makinesi sarf malzemeleri pazarı, ürüne göre, nozulları, aşındırıcıları, su filtrelerini, ızgaraları, odak tüplerini ve benzerlerini kapsar. Uygulama açısından saf ve aşındırıcıdır. Nihai kullanım açısından, metal üretimi, otomotiv, seramik ve elektroniktir. Bunlardan en büyük pazar payına nozullar sahip olup, onu su filtreleri takip etmektedir. Son kullanıcılar arasında ise otomotiv ve elektronik en önde gidiyor. Persistence Market Research, bu bulguları ve bu konudaki olası stratejileri aşağıda başlığını taşıyan pazar araştırmasında ortaya koymuştur.

Bölge bazında

ABD, Rusya ve Almanya’nın bayrağı elinde tutması nedeniyle Kuzey Amerika ve Avrupa önemli bir pazar payına sahiptir. Asya-Pasifik’e gelince, 2021-2031 yılları arasında en hızlı büyüyen Çin’dir. Hammadde maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle nozul ve aşındırıcı maliyetlerinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. LATAM ve MEA’nın da ilerlemeyi yakalaması bekleniyor. Bu gerçekler, öngörülerle birlikte Persistence Market Research tarafından “Su Jeti Kesme Makinesi Sarf Malzemeleri Pazarı” başlıklı pazar araştırmasında iyi açıklanmıştır.

PİYASA OYUNCULARININ TÜM LİSTESİ İÇİN, ÖRNEK İSTEYİN BURADA – https://www.persistencemarketresearch.com/samples/18646

Rakipler ne durumda?

Persistence Market Research, su jeti kesim makinesi sarf malzemeleri pazarının profilini şu şekilde belirledi:

  • Kennametal Inc.
  • Akış Uluslararası Şirketi
  • OMAX Şirketi
  • SERATIZİT SA
  • GMA Garnet Pty.Ltd.
  • Wardjet Inc.
  • Hypertherm Inc.
  • TECHNI Su jeti
  • Jet Edge, Inc.
  • KMT Su jeti
  • ALLFI AG
  • Opta Mineraller A.Ş.
  • Kimblad Teknoloji AB
  • H2O Jeti
  • Diamond Technology Innovations, Inc.
  • Barton Uluslararası A.Ş.

Persistence Market Research, KMT’nin 90K PSI|6.200 bar’a yakın basınçlı su içeren su jeti UHP’lerine (ultra yüksek basınçlı yoğunlaştırıcı pompalar) sahip olduğunu belirtmeyi ihmal etmedi. Mayıs 2021’de YENİ KMT su jeti kesim hesaplayıcı 2.0 uygulaması ile geldi. Şu an itibariyle, bu hesaplayıcı 25 malzeme içermektedir ve daha geniş bir beygir gücü, alt tabaka kalınlığı, aşındırıcı oranları ve delik boyutu yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca CERATIZIT USA, Inc., Haziran 2021’de Best Carbide Cutting Tools, LLC’yi %100 satın aldığını duyurdu. Kuruluş, karbür yuvarlak kesici takımlar üretmektedir. SHAPE, Şubat 2021’de kendisini RPS (Riverstone Basınç Sistemleri) olarak yeniden vaftiz etmek için Riverstone Waterjets’i satın aldı.

Küresel su jeti kesim makinesi sarf malzemeleri pazarı, gelişmekte olan ekonomiler tarafından kitlesel olarak benimsenmesiyle belirlenen büyüme parametrelerine sahip olacak – Persistence Market Research.


#jeti #kesim #makinesi #sarf #malzemelerine #olan #talebi #artırmak #için #Micromachining #ile #kurnazlık #çağrısı #yapın