Geçen bir buçuk yıl, ilk müdahale ekipleri için zorlu geçti. Dünya genelinde COVID-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve pandemi yalnızca küresel ekonomiyi değil, aynı zamanda dünya genelinde acil servislerin ve hasta bilgilerinin yönetilme şeklini de önemli ölçüde değiştirdi.

COVID-19, ilk müdahale ekipleri için süreçleri düzene sokabilecek verimli ve kolayca uyarlanabilir çözümlere olan ihtiyacı artırdı. Tıp uzmanlarının aklına gelen sorular arasında hasta bilgileriyle ilgili yanlış iletişimi nasıl önleyebileceğimiz, hızlı müdahale ekiplerimizi ve acil müdahale ekiplerimizi desteklemek için nasıl daha etkin hareket edebileceğimiz ve 2022’ye girerken geliştiricilerin iş akışlarını ele almak için çözümler oluşturmaya nasıl istekli olabileceği yer alıyor.

Tech Acil Servisleri Nasıl Değiştirebilir?

COVID, acil servislerin dijital dönüşümüne yönelik bariz ihtiyacın altını çizdi. Acil servis bekleme sürelerinden doktor ve hasta bilgilerinin paylaşılmasına kadar; pandemi, yalnızca teknoloji ile ele alınabilecek çok sayıda çatlağı ortaya çıkardı.

Aşağıda, teknolojinin ilk müdahale ekiplerinin acil durumlarla nasıl başa çıkacağını optimize edebileceği yollar bulunmaktadır:

Doğru dokümantasyon ve erişim kolaylığı

Teknolojik yenilik, dokümantasyonu daha kolay ve daha doğru hale getirir. Birden fazla ilk müdahale ekibine, hastalar ve ihtiyaç sahibi kişiler hakkındaki bilgilere sorunsuz bir şekilde erişmenin bir yolunu sağlayarak hataları azaltır. Doğruluğu sağlamak için günümüzde dijital araçlar, tamamlanmış belgeler aracılığıyla daha yüksek hesap verebilirliğe de izin veriyor. Örneğin, kullanımı kolay bir yazılım uygulaması olan Digital EMS Solutions’ın Medic Clipboard’u, ilk müdahale ekiplerinin bilgileri doğru bir şekilde girmesine yardımcı olmak için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Ayrıca, yöneticilerin yüksek kaliteli bakım ve uygun kayıt sağlamasını sağlayan bir dijital kağıt izi içerir.

Acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, ilk müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan kişilere uygun tedaviyi sağlamak için durumu değerlendirmesi gerekir. Önce müdahale edenlerin onlara uygun şekilde davranması ve ardından sağlanan bakımı doğru bir şekilde belgelemesi gerekir. Bu, hastaların durumuyla ilgili güncellemeler konusunda personel için yerden tıbbi tesise geçişi daha iyi hale getirecektir.

Bu acil durumlarda çok önemlidir, çünkü sağlık personeli ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişemediğinde veya önemli ayrıntıları kaçırdığında kritik kararlar verme yetenekleri bozulur. Bazı raporlar, tüm klinik hataların tahminen %80’inin sağlık personeli arasındaki yanlış iletişimden kaynaklandığını bulmuştur. Tıbbi ön çalışanları, bilgileri listelemek için geleneksel kalem-kağıt yöntemine güvenmeye devam ederlerse hata yapmaya karşı savunmasız kalırlar.

Dijital çözümlerle, bilgi paylaşımı daha erişilebilir ve akıcı hale geldiğinden, ilk müdahale ekiplerinin hata yapma olasılığı daha düşüktür. Bu, karar verme sürecini iyileştirir ve ilk müdahale ekiplerinin acil durumları artan doğruluk ve verimlilikle ele almasına yardımcı olur.

Bakım kalitesi ve uygulayıcı hesap verebilirlik kontrolleri

Sağlık ve acil servis alanında, hesap verebilirlik en büyük engellerden biridir. Bununla birlikte, teknoloji platformları, bilgilerin doğru bir şekilde belgelenmesini teşvik eder.

Bu, ilk müdahale ekipleri adına daha iyi kalite kontrolünü ve kalite iyileştirmesini teşvik edebilir çünkü onlarda geçirdikleri süreçlerin kağıt izleri vardır.

Güncellenen kayıtlarla, ilk müdahale ekipleri bir bakışta ne yapıldığını görebilir. Bu, kalite güvencesi için gerekli süreçleri düzene sokarak araştırma ve veri çıkarma konusunda saatler kazandırabilir. Bu aynı zamanda kayıt tutmayı hızlandırarak haftalarca hatta aylarca dosyalanamayan kağıt rapor yığınlarını en aza indirir.

İlk müdahale ekipleri için gelişmiş destek

Son anketler, doktorların %42’ye varan bir kısmının tükenmişlik yaşadığından, doktor tükenmişliğinin hala acil bir endişe kaynağı olduğunu göstermektedir. Acil servis doktorları için rakamlar daha yüksek, çünkü %65’e varan oranlar yanıyor. İşteyken aşırı duygusal, fiziksel ve zihinsel stresi kanıtlayan faktörlerin bir kombinasyonunun getirdiği – tıbbi kuruluşların bu bireylerin iş kalitesini iyileştirmek için teknolojiden yararlanmaları önemlidir. Hayatlarını kolaylaştıracak ve daha fazla hastanın hayatını kurtaracak araçlar mevcutsa, tıbbi hizmet sağlayıcılar neden bu fırsatı keşfetmek istemesinler?

Başka bir zorluk, dava hacmine ayak uydurmak için yeterli olmayan cephe hatları olabilir. Kaiser Family Foundation ve Washington Post tarafından yapılan bir ankette, 6 sağlık çalışanından 1’inin pandemi nedeniyle tükenmişlik yaşadığı da ortaya çıktı. Dijital çözümler, ilk müdahale ekiplerine bilgi ve belge olaylarını paylaşmak için daha uygun bir yol sağlayarak iş akışlarını daha az ağır ve daha verimli hale getirir.

Daha İyi Bir Görünüm

İlk müdahale ekiplerimize yönelik talepler artmaya devam ediyor ve bu da özellikle büyük kriz zamanlarında insanlara ne kadar doğru bir şekilde yardım edebileceklerini etkiliyor. Neyse ki, teknolojik gelişmeler iş yüklerini artırmadan işlerini nasıl yaptıklarını iyileştiriyor.

Digital EMS Solutions’dan Medic Clipboard ve sektördeki diğerleri gibi teknolojiler, ilk müdahale ekiplerine bilgileri dijitalleştirmenin bir yolunu sağlar. Daha fazla potansiyel COVID vakasının olduğu uzun bir kışa girerken, geçen bir buçuk yıla bakmak ve kuruluşların süreçleri nasıl iyileştirebileceğini ve hastalar ve bakıcılar için daha fazla değer sağlayabileceğini sormak için zaman ayırmamız değerlidir. Bilgi yönetimi ve mobil bilgi, ilk müdahale ekiplerinin gelecekte acil durumlara müdahale etme biçiminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.

Nik Froehlich CEO’su ve kurucusudur Sarıtaşa. 2005 yılında Saritasa’yı kurma konusunda ona ilham veren şey, teknolojiye olan tutkusu ve bunun günlük hayatımıza getirdiği inanılmaz gelişmelerdi. Birçok işletmenin yeni teknolojileri benimsemekten sık sık korktuğunu ve inovasyon ile iş arasındaki uçurumu kapatmanın bir yolunu aradığını fark etti. Digital EMS Solutions, Inc böyle bir işletmedir. Sarıtasa, 2011 yılında mevcut sistemin kurulmasına yardımcı oldu ve o zamandan beri devam ettirdi.#Teknoloji #İlk #Müdahale #Ekibinin #Acil #Durumları #Ele #Alma #Şeklini #Nasıl #Yeniden #Şekillendiriyor