Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uyumluluğu dünyasında, modern sorunlar modern çözümler gerektirir. Daha fazla finansal kurum, minimum AML uyumluluk gereksinimlerini uygulamaya başladıkça, dolandırıcılar ve suç finansörleri de tespitten kaçınma girişimlerinde giderek daha karmaşık hale geldi.

Finanstaki diğer birçok şeyde olduğu gibi, minimum minimum nadiren yeterlidir. Kara para aklayıcılar genellikle finansal kurumların atması gereken adımların tamamen farkındadır. Bu nedenle, daha bilgili kara para aklayıcıları, büyük miktarlarda kirli parayı taşımak söz konusu olduğunda genellikle bir adım öndedir. Ne yazık ki, bu suçluların önemli bir süre çalışmasına izin verilirse, bu, etkilenen finansal kurumlar ve paydaşları için ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu, marka bütünlüğünü koruma konusunda ciddi olan herhangi bir kuruluşun, modern suçluların giriştiği faaliyet türlerini etkili bir şekilde tespit edebilen AML çözümlerini uygulaması gerektiği anlamına gelir. Uygun bir AML raporlama çözümü kullanmak, ciddi kara para aklama faaliyetini önlemede ve durdurmada ilk adımınız olabilir.

Uygun bir AML raporlama çözümünü benimseyerek kuruluşunuzun kazanabileceği dört temel yetenek aşağıda verilmiştir.

1) Daha İyi Verimlilik

Uygun AML raporlama çözümlerinin ortaya çıkmasından önce, suç faaliyetlerini işlemler yoluyla takip etmek, genellikle son derece uzmanlaşmış AML analistlerinden oluşan ekiplerin esasen manuel olan işleri gerçekleştirmesini gerektiren zahmetli ve zahmetli bir süreçti. Bu analistler daha sonra verileri yorumlamalı ve sunmalıdır, böylece üst düzey yöneticiler karar verebilir.

Modern makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini kullanan iyi bir AML sistemi, örüntü tanıma, ilişki izleme ve rapor oluşturma gibi geleneksel olarak manuel olarak yapılan süreçleri otomatikleştirerek ağır işlerin çoğunu yapabilir. Bu, finans kurumlarının rutin görevlerde yüzlerce saatten tasarruf etmelerini sağlarken aynı zamanda en yüksek standartlara uyarken daha küçük AML analist ekiplerini istihdam etmelerine olanak tanır. uyumluluk AML standartlar.

Zaman ve emek tasarrufunun yanı sıra, bu sonuçta daha küçük finansal kurumların bile daha önce yalnızca daha büyük kuruluşlar için mevcut olan uygulama ölçeğinden ve derinliğinden yararlanabileceği anlamına gelir.

2) Daha İyi Desen Görselleştirme

Daha iyi AML raporlama çözümlerinden yararlanabilecek olanlar yalnızca analistler değildir. Çoğu karar verici, ham verilerin ne anlama geldiğine dair daha net bir anlayış sağlamak için genellikle veri görselleştirmeye bağımlıdır. Bu, potansiyel dolandırıcılık ve kara para aklama konularını anlamalarının büyük ölçüde analistlerin veri sunma yeteneklerine bağlı olabileceği anlamına gelir.

Uygun AML raporlama yazılımının kullanılması, insan hatasının yanı sıra belirli veri kümelerine yönelik bireysel tuhaflıklar ve önyargılar gibi manuel olarak oluşturulan raporlara özgü sorunların çoğunu ortadan kaldırabilir.

Ek olarak, daha iyi yazılım çözümleri, verilerin anında farklı şekillerde sunulmasına izin vererek, kuruluştaki karar vericilerin eldeki sorunları daha üç boyutlu olarak anlamalarına olanak tanır.

3) Basitleştirilmiş İlişki Takibi

Önceki noktayla ilgili olarak, kara para aklayıcılar neredeyse her zaman karmaşık hesap ağları oluşturarak tespitten kaçınmaya çalışacaklardır. Geleneksel AML çözümlerinin insan merkezli doğası nedeniyle, bu tür bir karartma, özellikle AML’yi ciddiye almayan kuruluşlarda kullanıldığında genellikle etkiliydi ve hâlâ da etkili.

İyi raporlama yazılımı, ilişkileri otomatik olarak izleyerek ve anlaşılması kolay görselleştirmeler oluşturarak olası suç veya terörist faaliyetlerle ilgili hesapları hızla ortaya çıkarmayı kolaylaştırır.

Doğru bir şekilde kurulduğunda, raporlama yazılımı kullanılırken bireyler, paravan şirketler ve diğer kuruluşlar arasındaki ilişkiler kolayca ortaya çıkarılabilir. Bu, AML ekiplerinin ve yetkililerin herhangi bir önleyici veya düzenleyici eylemin gerekli olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenmesini mümkün kılar.

4) Güvenilir Risk Değerlendirmesi

İşaretlenen tüm işlemler mutlaka suç veya terör eyleminin sonucu değildir. Aslında, bir AML sisteminin nasıl kurulduğuna bağlı olarak, işaretlenmiş işlemlerin ve hesapların yalnızca bir azınlığın arkasında kötü şeyler olabilir.

Bu, aşırı hassas AML sistemlerinin sıklıkla masum işlemleri ve hesapları işaretleyebileceği anlamına gelir. İyi bir şekilde ele alınmadığında bu işaretleme olumsuz bir müşteri deneyimine neden olabilir ve sonuçta müşterilerin rakip kurumlarla gitmesine neden olabilir.

Her durumda, daha iyi AML raporlama çözümleri, daha derinlemesine analizler sunarak bu yanlış bayrak olaylarını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, karar vericilerin, işaretlenmiş hesapları, müşterileri ve işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmelerini ve varsa bunların faaliyetlerine devam etmelerine izin vermede olası risklerin neler olduğunu görmelerini sağlar. Doğru şekilde kurulduğunda, bir AML raporlama sistemi, çoğu hesap sahibinin deneyimini olumsuz etkilemeden güvenliği iyileştirebilir.

AML Raporlamasını Ciddiye Alma Zamanı

Finansal kurumlar, AML raporlama yazılımlarını minimum uyumluluk açısından düşünmekten kaçınmalıdır. AML raporlama çözümleri uygun şekilde seçildiğinde ve kurulduğunda, yalnızca yasal gereklilikleri karşılamanın bir yolunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlayabilir, genel giderleri azaltabilir ve kuruluşunuzu olası yükümlülüklerden koruyabilir.#Uygun #Bir #AML #Raporlama #Çözümünün #Finansal #Kurumunuzu #Karşılayabileceği #Temel #Yetenek